Naturens kraft

Min största drivkraft och inspiration har alltid varit naturen. När jag är ett med den är min kropp och själ hel. När jag däremot är stressad och överarbetad tappar jag det lätt och halkar då gärna in på områden där jag inte har att göra……. Krasst uttryckt kanske men det ligger faktiskt mycket i det, för när jag får jobba med naturen som verktyg känns det bara så rätt och då på ett sätt som är svårt att förklara.

DW_Naturens kraft_arbetsro_blogg

DW_Naturens kraft_inramat_blogg

DW_DW_Naturens kraft_hallinspo_bloggFoto & Styling | Daniella Witte

Den här veckan och nästa har jag två fantastiska uppdragsgivare som jag jobbar för. Mitt uttryck är fritt men jag kommer i båda jobben hålla mig till de element jag känner mig mest skapt för. Naturen. Även om det är superhärligt så är det inte bara doften av granbarr, kottar och skön luft vi pratar om. Nej, tar man sig bara noga igenom marken kan vi hitta massor av nya vinklar och energier att skapa något intressant av och det är just det som är naturens kraft enligt mig.

Kram D