STYLIST TINA HELLBERG

En fantastiskt duktig stylist vars verk vi kan se mycket av i  så gott som varje utgåva av Elle interiör. Jag imponeras framförallt otroligt mycket av hennes fingertoppskänsla att jobba med naturen och den gröna floran som på sitt levande sätt når mig ända in i själen. Gång på gång kan jag betrakta hennes miljöer och installationer utan att på något sätt tröttna. Tack Tina Hellberg för den inspiration du alltid ger! 


/Daniella